Kontrollenheten

posplus-blue

För att underlätta din hantering av försäljning så behöver du en certifierad kontrollenhet enligt kassalagen. Vår kontrollenhet kan fås i följande lösningar:
fysiskt på plats, i molnet eller som lokal server.
Vänligen ring oss i samråd så vi kan komma fram till vad som passar er bäst.

Liten
och
smidig

Uppfyller kraven

Då själva idén med Mobilkassan är att den skall vara ett fullgott kassaregister i ’fickformat’ krävs det att kringutrustningen också är det. Därför har vi tagit fram Posplus, en certifierad kontrollenhet som är mindre än en tändsticksask.

Liten och smidig lagrar den alla transaktioner i enlighet med kassaregisterlagen SKVFS 2009:12, som gäller från den 1 januari 2010.